Handelsbetingelser

Tipster formidler salg af varer og tjenesteydelser for en række leverandører.

Når du køber værdibevis via tipster.dk accepterer du nedenstående generelle betingelser:

Det er Leverandøren, og ikke Tipster, der leverer de varer eller tjenesteydelser, som et værdibevis giver adgang til.

For at købe værdibeviser via tipster.dk. skal du være fyldt 18 år. Ved bestilling af værdibeviser på tipster.dk bekræfter du, at du er 18 år eller derover.

1. Bestilling af værdibevis

Værdibeviser bestilles online via tipster.dk.

Når du bestiller værdibevis via tipster.dk, angiver du navn, e-mailadresse og mobiltelefonnummer.

Efter bestillingen kan du se dit bestillingsnummer i din profil. Bestillingsnummeret skal du bruge ved korrespondance med tipster.dk.

Du skal først betale, når tilbuddet er udløbet, og minimum antallet af købere er opnået, hvis der er krav om dette. Hvis kravet om minimum antal købere ikke opfyldes, kommer der ikke noget salg i stand af værdibeviset, og der sker heller ingen debitering.

Salget af værdibeviset kommer først i stand, hvis og når det lykkes Tipster at registrere din betaling. Skulle din betaling ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den konto du har angivet ved din bestilling ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert, eller kortet har nået kreditgrænsen), kommer salget af værdibeviset heller ikke i stand.

Når dit køb er gennemført vil værdibeviset blive sendt til dig pr. e-mail til den e-mail-adresse, som du angiver i forbindelse med din bestilling. Afsendelsen af værdibeviset sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret på vores konto.

Ved køb på tipster.dk bliver du automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev med "Dagens tilbud". Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet, hvis du ikke ønsker at modtage det.

2. Priser

Priser for varer og tjenesteydelser fastsættes af Tipster i henhold til aftalen. Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms.

Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

3. Betaling

Du kan benytte Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, JBC og American Express.

4. Indløsning af værdibeviser

Alle værdibeviser er forsynet med et unikt værdibevisnummer. Leverandøren skal bruge værdibevisnummeret, når du indløser dit værdibevis. Du kan indløse værdibeviser hver for sig eller sammen op til det antal værdibeviser, hver person kan købe til en given kampagne. Kopiering af eller manipulering med værdibeviserne er ikke tilladt. Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Tipster sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner.

Gyldighedsperioden for dit værdibevis er angivet på beviset, og fremgår ligeledes inden du bestiller. Hvis ikke andet er angivet er beviset gyldigt i 1 år fra udstedelsen. Hvis værdibeviset vedrører en vare eller tjenesteydelse, som kun udbydes af Leverandøren i en bestemt periode (for eksempel et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.

Du skal anvende den fulde værdi på dit værdibevis på én gang, hvis ikke andet er anført.

Hvis Leverandøren ikke er i stand til, inden for den på værdibeviset angivne gyldighedsperiode, at levere den købte ydelse, jf. dit værdibevis, er Leverandøren forpligtet til at tilbagebetale dig det beløb, som du har betalt for værdibeviset.

5. Fortrydelsesret

Som privatkunde har du 14 dages fuld fortrydelsesret, fra den dag du modtager værdibeviset på e-mail. Fortrydelsesretten gælder ikke ved køb af værdibeviser til billetter til f.eks. arrangementer eller events, eftersom billetter er undtaget fortrydelsesretten i henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2 jf. § 9, stk. 2, nr. 2a.

Du skal inden fortrydelsesrettens udløb sende værdibeviset retur til Tipster. Send værdibeviset via e-mail til [email protected]. Husk at anfør nummeret på det pågældende bevis.

Hvis du har gjort brug af fortrydelsesretten i tide og har returneret værdibeviset, vil Tipster hurtigst muligt tilbagebetale det beløb, som du har betalt for værdibeviset. Tilbagebetaling sker ved at tilbagefører beløbet til det kreditkort, som værdibeviset er blevet købt med.

Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter at værdibeviset er blevet indløst hos Leverandøren.

6. Ansvarsbegrænsning og forbehold

Tipster fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra Leverandøren i forbindelse med indløsningen af værdibeviset. Den vare eller tjenesteydelse, som dit værdibevis giver adgang til, leverer Leverandøren i eget navn og for egen regning, hvorfor Tipster ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med Leverandørens levering af varen eller tjenesteydelsen.

Tipster har ingen forpligtelse til at udbetale nogen erstatning for det eventuelle tab, som du måtte lide som følge af (1) at værdibeviset ikke er blevet indløst af Leverandøren, (2) at varen eller tjenesteydelsen ikke svarede til dine forventninger. Tipster tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på tipster.dk.

Eventuelle reklamations- og erstatningskrav kan alene rejses overfor Leverandøren.

Tipster tilstræber, at tipster.dk er tilgængelig på alle tidspunkter, men kan ikke garantere, at sitet til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. Tipster kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af brug af tipster.dk, såsom skader på dit computer-system eller tab af data.

Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiden, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Tipster fraskriver sig ligeledes ansvaret for ethvert tab forårsaget af, at en bruger har anvendt tipster.dk.

7. Behandling af personoplysninger / GDPR

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger, foretager køb m.m.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af bruger.

7.1 Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

7.2 Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de kampagner, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

7.3 Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

7.4 Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke kampagner, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Oplysningerne anvendes til målretning af kampagner.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Du kan finde loven i sin helhed og læse om datatilsynet på: www.datatilsynet.dk.

7.5 Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: [email protected].

8. Ved fejl eller problemer

Opstår der fejl eller problemer med værdibeviset eller indløsningen heraf vil Tipster hjælpe med at finde en løsning. Du kan i sådanne tilfælde kontakte os på [email protected].

9. Ændring af betingelser

Tipster har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på tipster.dk.

10. Lovvalg og tvister

Køb via tipster.dk, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Tipster, vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole.

Kontaktoplysninger

Tipster s.m.b.a.
Flæsketorvet 68, 1. sal
1711 København V

[email protected]

CVR: 33 50 21 33


Disse handelsvilkår er opdateret 24. maj 2018.